Mitt studieupplägg inför examen!

Jag har börjat så smått med att lägga upp en strategi hur jag ska plugga inför min domarexamen. Examensprovet är uppdelat i en skriftlig del och en praktisk del som ju utfärdas på tävling. 
 
Den skriftliga delen ska göras redan sista helgen i november och det lär vara ganska många frågor som rör hela kursen. Alltså en hel del med andra ord. 
 
Så redan nu har jag, med kursplanen som grund, skrivit upp de punkter som det ska fokuseras på och sedan tänkte jag beta av dem en och en riktigt grundläggande. 
Totalt har jag tjugo punkter att grotta ner mig i. Här ser ni de första tolv 😊